PHP Dizi Değişkende Anahtar Aramak

PHP Dizi Değişkende Anahtar Aramak

Selamlar, PHP’de tanımladığımız dizi değişkenlerde bazen A isminde bir anahtarın tanımlı olup olmadığını öğrenmek isteriz kontrol amaçlı. Bunun için “Array_Key_Exist()” fonksiyonunu kullanarak PHP dizi değişken içerisinde belirttiğimiz değerde anahtar varmı yok mu öğrenebiliriz. “Array_Key_Exist()” fonksiyonunu genelde if-else ile kullanırız. “Array_Key_Exist()” argüman yapısında ilk aratacağımız anahtar değerini yazıyor virgül koyuyoruz ve daha sonra hangi dizi değişkeni içerisinde aratacağımızı yazıyoruz.

Hemen anahtar değerini manuel olarak belirlediğimiz bir dizi değişken tanımlayalım.

$dizihtayfur = array(
"PHP" => "Programlama dili",
"Javascript" => "Betik",
"MySQL" => "Veritabanı"
);Dizi değişkenimizi tanımladık ve şimdide if-else kontrol yapısını kullanarak dizi değişkenimiz içerisinde “Css” değerinde bir anahtarımızın olup olmadığını kontrol ettirelim.

if(array_key_exists("Css",$dizihtayfur)){
echo "Dizi değişkeni içinde Css değerinde bir anahtar vardır.";
}else{
echo "Dizi değişkeni içinde Css değerinde bir anahtar yoktur.";
}if-else kontrol yapısını kullanarak kontrol yaptırdık, “Css” değerinde bir anahtarımız olmadığı için çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Dizi değişkeni içinde Css değerinde bir anahtar yoktur.