PHP Dizi Değişken Tanımlama

PHP Dizi Değişken Tanımlama

PHP dizi değişken nedir?

PHP dizi değişken, bir değişkenin birden fazla değere sahip olması demektir. Yani bir değişken altında birden çok değer tanımlayabilir ve bu değerleri birbirine karıştırmadan kullanabiliriz. PHP dizi değişken “array” fonksiyonu içerisinde tanımlanır ve dizi değişken tanımlamanın birçok yöntemi vardır. Dizi değişken tanımlarken her girdiğimiz değerden sonra “,” virgün işaretini kullanmalıyız(sadece son değerden sonra virgül eklemiyoruz). Dizi değişkenler anahtarlar’dan ve anahtarların değerinden oluşur ve değerleri kullanırken anahtarlarına göre kullanılır. PHP dizi değişkenleri anahtarı otomatik olarak tanımlanır ve değişkenlerin anahtar isimleri manuel olarak ayarlanmadığı sürece her zaman 0 dan başlar.

Örnek olarak bir PHP dizi değişken tanımlayalım.

$icerik = array("PHP","MySQL","HTML","Css");Dizi değişkenleri değerlerini direk “echo $icerik” kodunu kullanarak ekrana bastıramayız. Bastırmaya çalıştığımızda “Array” yazısını karşımızda göreceğiz. “Print_r” kodu ile dizi değişkenin anahtar adını ve değerini görebiliriz.

print_r($icerik);Örneğin kodumuzu şu şekilde kullandığımızda ve dosyayı çalıştırdığımızda çıktısı şu şekilde olacaktır.

Array
(
    [0] => PHP
    [1] => MySQL
    [2] => HTML
    [3] => Css
)Bu şu demek oluyor ki “0” anahtarının değeri “PHP” , “1” anahtarının değeri “MySQL” , “2” anahtarının değeri “HTML” , “3” anahtarının değeri “Css” dir. Yani önce anahtar sonra değer yer alıyor.

 

Dizi Değişkenlerinde Manuel Anahtar Nasıl Tanımlanır?


PHP dizi değişkenlerinde anahtar değerlerini manuel olarak tanımlarken önce anahtar adını yazarız sonra “=>” işaretlerini kullanırız ve hemen ardına anahtarın değerini yazarak tanımlama yapabiliriz.

Örnek bir manuel anahtar isimlerinden oluşan bir dizi değişken tanımlayalım.

$betikvediller = array(
'programlamadili' => "PHP",
'veritabani' => "MySQL",
'tarayicibetigi' => "JavaScript"
);“Print_r” fonksiyonu yardımı ile hem anahtar adlarını hemde içeriğini görüntüleyelim.

print_r($betikvediller);Çıktısı ise :

Array
(
    [programlamadili] => PHP
    [veritabani] => MySQL
    [tarayicibetigi] => JavaScript
)

 

PHP Dizi Değişken Nasıl Kullanılır?

PHP dizi değişken kullanılırken önce değişkenin adı yazılır sonra hemen ardına köşeli parantez açılır ve o köşeli parantezin içine anahtar değeri yazılarak(manuel olarak anahtar tanımladıysanız string içinde anahtar adını yazmalısınız) kullanılır.

Örnek kullanımı:

echo "Bu dersimizin içeriği".$icerik[1]." 'dir.";Çıktısı ise

Bu dersimizin içeriği PHP 'dir.şeklinde olacaktır.

PHP dizi değişken tanımlama ve kullanımı bu şekildedir arkadaşlar. Gelecek PHP derslerimizde görüşmek üzere.